Dnes je pondelok, 27.jún 2022, meniny má: Ladislav, Ladislava
Čas čítania
1 minute
Zatiaľ prečítané

Za ignorovanie súdneho rozhodnutia bude môcť previnilec prísť o vodičák

máj 27, 2022 - 12:10
Za ignorovanie súdneho rozhodnutia bude môcť previnilec dostať pokutu 30-tisíc eur, prísť o vodičský preukaz prípadne mu zablokujú používanie jeho vecí. Nové donucovacie opatrenia v prípade neplnenia si uložených povinností navrhuje zaviesť Ministerstvo spravodlivosti SR (MS SR) v rámci novely Exekučného poriadku, ktorý predložili do medzirezortného pripomienkového konania.
Foto: 
canva.com

Cieľom novej úpravy je zefektívniť a zrýchliť vymáhateľnosť nárokov v exekučných konaniach vedených najmä na uspokojenie práv na nepeňažné plnenia. Zmeny by mohli byť účinné od 1. januára 2023. V tlačovej správe o tom informoval Peter Bubla z tlačového oddelenia MS SR.

„Opatrenie by do budúcnosti mohlo pomôcť aj v takých prípadoch, ako bol napríklad známy spievajúci dom v Štúrove, či v prípadoch stavieb, ktoré mali byť na základe súdneho rozhodnutia odstránené a napriek tomu naďalej stoja,“ vysvetlil rezort spravodlivosti. Ministerstvo navrhuje zaviesť nové donucovacie opatrenia, ktoré bude môcť súdny exekútor použiť v exekučnom konaní. Návrh zákona počíta so zavedením štyroch základných donucovacích opatrení, ktorými sú peňažná pokuta, zadržanie vodičského preukazu, zadržanie osvedčenia o evidencii vozidla a použitie technických prostriedkov brániacich užívaniu vecí. Výber donucovacieho opatrenia bude na rozhodnutí exekútora.

Návrh zároveň stanovuje, že donucovacie opatrenia majú byť primerané k vymáhanej povinnosti a tiež, že môžu byť uložené popri sebe s výnimkou peňažnej pokuty, nakoľko popri peňažnej pokute nemožno uložiť iné donucovacie opatrenie.

Možnosť uložiť pokutu pozná zákon už aj dnes. „Ukázalo sa však, že jej výška nebola motivujúca a proces uloženia bol pomerne zdĺhavý, v dôsledku čoho sa uloženie poriadkovej pokuty míňalo účinkom. Peňažnú pokutu ako donucovacie opatrenie bude preto môcť po novom uložiť priamo súdny exekútor až do výšky 30-tisíc eur,“ pokračovalo ministerstvo. Pri právnickej osobe navrhujú peňažnú pokutu až do výšky 10 percent jej obratu za predchádzajúce účtovné obdobie, maximálne do 50-tisíc eur.

Zadržanie vodičského preukazu, osvedčenia o evidencii vozidla, ako aj zabránenie užívaniu vecí by podľa návrhu malo trvať najviac dvanásť mesiacov. V prípade nesplnenia povinnosti však dané donucovacie opatrenia možno uložiť aj opakovane.

Novela tiež zavádza nové právne inštitúty najmä v podobe náhradných plnení. Napríklad v rámci exekúcie vyprataním a vykázaním sa umožňuje uzatvorenie písomnej dohody o zaplatení peňažnej sumy namiesto poskytnutia náhradného ubytovania alebo bytovej náhrady, pričom obdobný inštitút sa zavádza aj v rámci exekúcie odobratím veci. Navrhujú aj všeobecnú úpravu výkonu exekúcie na odstránenie stavby.

- - Inzercia - -